კარიერული შესაძლებლობები

 

პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 04 აპრილი.

 

ფილიალის მმართველი (საცალო მიმართულება) - თელავი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 01 აპრილი.

 

ფილიალის მმართველი (საცალო მიმართულება) - გორი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 01 აპრილი.