კარიერული შესაძლებლობები

 

კონტაქტ-ცენტრის მომხმარებლების მომსახურების ჯგუფის უფროსი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 28 ნოემბერი

 

პროგრამული უზრუნველყოფის წამყვანი დეველოპერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 ნოემბერი

 

იურისტი (საცალო საბანკო მიმართულებით)

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 ნოემბერი

 

პროგრამული უზრუნველყოფის დეველოპერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 ნოემბერი

 

საცალო დაკრედიტების რისკების მენეჯერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 25 ნოემბერი.

 

MIS და ბიუჯეტის კონტროლის ექსპერტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 16 ნოემბერი