კარიერული შესაძლებლობები

 

ანაზღაურებადი სტაჟირება ადმინისტრაციის განყოფილებაში

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 12 ოქტომბერი

 

სისტემური ადმინისტრატორი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 18 ოქტომბერი

 

აპლიკაციების ადმინისტრატორი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2018 წლის 18 ოქტომბერი