კარიერული შესაძლებლობები

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - გორი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - თელავი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - ქუთაისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - ბათუმი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - ზუგდიდი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი

 

სერვისის და უსაფრთხოების ადმინისტრატორი - თბილისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 23 მაისი