ფარიდ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ჯალალ გასიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

შაჰინ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ტალეჰ კაზიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 

ჰ. ჯენქ აინეჰენი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი


ფარიდ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე

ფარიდ მამმადოვმა საბაკალავრო განათლება პოლიტიკურ მეცნიერებაში სოციალური მენეჯმენტის და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ბაქოს ინსტიტუტში მიიღო, ხოლო პოლიტიკური მეცნიერების მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტის დაქვემდებარებაში არსებულ საჯარო ადმინისტრირების აკადემიაში.

მან თავისი საბანკო კარიერა 1999 წელს დაიწყო როგორც Credit Bank CB-ის საკრედიტო ოფიცერმა, 2001-2010 წლებში ის ღსს Bank of Baku-ს დაკრედიტების დეპარტამენტის დირექტორად და შემდგომში გენერალური დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. 2012 წელს მან პაშა ჰოლდინგის რისკების დირექტორის პოზიციაზე დაიწყო მუშაობა და ამავდროულად იყო ღსს პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოს წევრი 2013 წლის ივნისამდე.  აღნიშნული პერიოდიდან 2017 წლის თებერვლამდე, ის ღსს კაპიტალ ბანკის გენერალური დირექტორის პირველ მოადგილედ მუშაობდა. 2017 წლის თებერვლიდან ის შპს "პაშა ჰოლდინგის" გენერალური დირექტორის მოადგილე და ბიზნეს ჯგუფის დირექტორია. 

მას ფინანსურ ინსტიტუტებში მუშაობის თვრამეტწლიანი გამოცდილება აქვს.  

ფარიდ მამმადოვი პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარედ დაინიშნა 2017 წლის 1 ივნისიდან.

ჯალალ გასიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჯალალ გასიმოვმა აზერბაიჯანის ეკონომიკის უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი დაამთავრა, აკადემიური ხარისხი ეკონომიკურ ურთიერთობებში მიიღო აზერბაიჯანის უმაღლეს დიპლომატიურ კოლეჯში. მაგისტრის ხარისხს კი ბიზნეს ადმინისტრირებაში ვარვიკის ბიზნეს სკოლაში (ბრიტანეთი) დაეუფლა.  

ჯალალ გასიმოვმა საბანკო კარიერა OSJC İlkbank-ში (აზერბაიჯანი) მუშაობით დაიწყო  1999 წელს. 2002-2003 წლებში მას ეკავა კერძო კომპანიების ფინანსურ განყოფილებებში სხვადასხვა პოზიციები. 2003-2004 წლებში ის მუშაობდა ფინანსურ დირექტორად კომპანია Azpetrol Oil-ში, 2004-2006 წლებში Azpetrol Holding-ის დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო.  ის შეუერთდა McKinsey & Company-ის მოსკოვის ოფისს და მუშაობდა კონსულტანტის პოზიციაზე 2006-2007 წლებში.  მას ეკავა უმაღლესი მმართველობითი თანამდებობები, იყო Bank of Baku-ს აღმასრულებელი დირექტორი, ფინანსური დირექტორი კომპანია CRA Group-ში, აღმასრულებლი დირექტორი და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე Unibank-ში 2007-2015 წლებში.

ჯალალ გასიმოვი პაშა ჰოლდინგს შეუერთდა, როგორც საბანკო ჯგუფის ხელმძღვანელი და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე 2015 წელს, ამავდროულად მას ეკავა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარის თანამდებობა Kapital BANK OSJC-ში.
ჯალალ გასიმოვი პაშა ბანკ თურქეთის დირექტორთა საბჭოს წევრია. ის საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 26 ოქტომბერს.

 

შაჰინ მამმადოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

შაჰინ მამმადოვმა დაამთავრა აზერბაიჯანის სახელმწიფო ეკონომიკური უნივერსიტეტი და მიიღო ბაკალავრის ხარისხი ბუღალტრულ აღრიცხვასა და აუდიტში 2002 წელს. 2004 წელს მიიღო მაგისტრის ხარისხი იმავე უნივერსიტეტში და ფილოსოფიის დოქტორის წოდება ეკონომიკაში 2010 წელს.   

ბატონი მამმადოვის კარიერა დაიწყო 2003 წელს ბუღალტრის პოზიციაზე მუშაობით, მოგვიანებით ის დააწინაურეს Yapi Kredi Bank აზერბაიჯანის (ყოფილი Kochbank Azerbaijan JSB) მთავარი ბუღალტრის მოადგილედ. ის შეუერთდა დელოიტსა და ტუშს 2005 წელს, როგორც ასოცირებული აუდიტორი და შემდგომში დაწინაურებულ იქნა აუდიტის მენეჯერის თანამდებობაზე.

2009 წელს ბ-ნი მამმადოვი გადაყვანილ იქნა ფინანსური მართვის დეპარტამენტის დირექტორის თანამდებობაზე პაშა ბანკის სათაო ოფისში და 2011 წელს გახდა ფინანსური დირექტორი და აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. 2013 წელს ის შეუერთდა პაშა ბანკი საქართველოს დირექტორთა საბჭოს და ზედამხედველობდა ბიზნესის განვითარების განყოფილებას. 2014 წლის ივლისში ის დაინიშნა პაშა ბანკის საქართველოს დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარედ და გენერალურ დირექტორად. 2015 წლის მარტიდან შაჰინ მამმადოვი პაშა ბანკი თურქეთის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრია. 

2018 წლის იანვარში ბატონი მამმადოვი დაინიშნა პაშა ჰოლდინგის ბიზნეს სერვისების მხარდაჭერის დირექტორად და აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილედ. 2018 წლის 1 მარტიდან შაჰინ მამმადოვი გახდა პაშა ბანკი აზერბაიჯანის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ხოლო 2018 წლის 30 მაისიდან პაშა ბანკი საქართველოს სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი.

ბატონმა მამმადოვმა წარმატებით დაასრულა რამდენიმე საგანმანათლებლო პროგრამა რიგ უმაღლეს ბიზნეს სასწავლებლებში, პაშა ჰოლდინგის მიერ 2013 წელს ორგანიზებულ მაღალი პოტენციალის მქონე ლიდერთა პროგრამის ფარგლებში. 

2012 წელს შაჰინ მამმადოვი ჩაერთო ჰარვარდის ბიზნესს სკოლის ლიდერობის განვითარების პროგრამაში (აღმასრულებელი განათლების პროგრამა) და 2013 წელს დაასრულა ამ პროგრამის 1-4 მოდული. 2017 წელს მან დაასრულა ამავე პროგრამის მე-5-ე მოდული. 2017 წლის ივლისში ბატონ მამმადოვს მიენიჭა ჰარვარდის ბიზნესს სკოლის კურსდამთავრებულის სტატუსი.

2014 წლიდან შაჰინ მამმადოვი არის დიპლომირებული ბუღალტერთა ასოციაციის წევრი  (ACCA).

ტალეჰ კაზიმოვი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი
 

ტალეჰ კაზიმოვი 2015 წლის 1 ივლისს  დაინიშნა პაშა ბანკ აზერბაიჯანის გენერალურ დირექტორად და აღმასრულებელი საბჭოს თავმჯდომარედ. 

ტალეჰ კაზიმოვი პაშა ბანკს (აზერბაიჯანი) შეუერთდა 2007 წელს, როგორც რისკების მართვის დეპარტამენტის მენეჯერი, 2009 წელს დაწინაურდა ბანკის ხაზინის დირექტორის პოზიციაზე. 2011 წლის დეკემბერში ტალეჰი დაინიშნა ბანკის მთავარ საინვესტიციო ოფიცრად და დირექტორთა საბჭოს წევრად. ის ხელმძღვანელობდა ბიზნესის განვითრების, SME, ინსტიტუციურ და საინვესტიციო ბანკინგის და რისკის მართვის მიმართულებებს.

ტალეჰ კაზიმოვმა ფინანსურ სექტორში თავისი კარიერა CJSC Bank Standard-ის ხაზინის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტის თანამდებობაზე მუშაობით დაიწყო 2004 წელს, მოგვიანებით ის დაინიშნა ბუღალტერიისა და ბიუჯეტის დაგეგმვის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე, შემდგომ კი დირექტორის მოადგილედ კორპორაციული დაკრედიტების დეპარტამენტში. 2006 წელს ტალეჰ კაზიმოვი შეუერთდა EY-ს, როგორც აუდიტორი და 2007 წლიდან FinEco-ს საინფორმაციო ანალიტიკური სააგენტოს გენერალური დირექტორი იყო. 

ტალეჰ კაზიმოვმა ბაკალავრის ხარისხი ავტომატიზაციისა და კომპიუტერული ინჟინერიის სპეციალობით აზერბაიჯანის ტექნიკურ უნივერსიტეტში 2000-2004 წლებში მიიღო, მან ასევე მიიღო მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში აზერბაიჯანის ნავთობის სახელწიფო აკადემიაში. მას აქვს მიღებული ჯორჯიის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ფინანსების სპეციალობაში. ის ასევე ლონდონის (2010 წ.) და ჰარვარდის ბიზნეს სკოლების კურსდამთავრებულია (2012 წ.).

ჰ. ჯენქ აინეჰენი

სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჰიქმეთ ჯენქ აინეჰენმა ეკონომიკის ხარისხი ერასმუს უნივერსიტეტში (ჰოლანდია) მიიღო. მან ასევე მიიღო მენეჯმენტში ბაკალავრის ხარისხი მონროს კოლეჯში (აშშ), ხოლო ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი - უნივერსიტეტში Koç (თურქეთი).
მან საბანკო კარიერა 1994 წელს დაიწყო,  ეკავა სხვადასხვა თანამდებობა  DHB Bank N.V.-ში (ჰოლანდია) 2001 წლამდე, პროფესიული კარიერა გააგრძელა არასაფინანსო სექტორში 2002-2004 წლებში. 2005-2010 წლებში ის შეუერთდა Şekerbank T.A.Ş-ს, სადაც ეკავა მაღალი პოზიციები სხვადასხვა დეპარტამენტში. 2011-2013 წლებში ის იყო გენერალური დირექტორის მოადგილე Ekspo Factoring A.Ş.-ში, სადაც ხელმძღვანელობდა კორპორაციული მარკეტინგის და გაყიდვების მიმართულებებს. 

2013 წლის 2 აგვისტოს ის პაშა ბანკი (თურქეთი) გენერალურ დირექტორად და დირექტორთა საბჭოს წევრად დაინიშნა. მას აქვს საბანკო და ბიზნეს ადმინისტრირების სფეროში მუშაობის 23-წლიანი გამოცდილება.

ჯენკ აინეჰენი პაშა ბანკი (საქართველოს) სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი გახდა 2015 წლის 17 სექტემბერს.