შეგროვებადი ანაბარი

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ გარკვეული თანხის შეგროვება განსაზღვრულ პერიოდში. ანაბრის გახსნისთვის აუცილებელია მინიმალური საწყისი შენატანი, შემდეგ კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაამატოთ თანხა ნებისმიერ დროს.

შეგროვებად ვადიან ანაბარს ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი. დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ბოლოს. სარგებელი დაანგარიშდება ანაბარზე არსებული ნაშთების მოცულობის და მათი განთავსების ვადის მიხედვით. ანაბარს მოქმედების ბოლო 2 თვის განმავლობაში დაერიცხება მოთხოვნამდე ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი.

გაითვალისწინეთ, რომ ანაბრის ვადის ამოწურვამდე თქვენ ვერ შეძლებთ თანხის გატანას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 500 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.50%

8.46%

2.50%

2.44%

0.50%

0.58%

6 თვე

9.50%

9.25%

3.00%

2.81%

0.75%

0.69%

9 თვე

10.00%

9.65%

3.50%

3.16%

1.00%

0.85%

12 თვე

10.50%

9.98%

4.00%

3.50%

1.25%

1.01%

15 თვე

10.75%

10.13%

4.25%

3.72%

2.00%

1.37%

18 თვე

10.85%

10.24%

4.40%

3.90%

2.65%

1.75%

24 თვე

11.00%

10.31%

4.50%

4.09%

2.75%

2.11%

36 თვე

11.25%

10.22%

4.75%

4.26%

2.80%

2.42%

48 თვე

11.50%

10.05%

4.80%

4.35%

2.90%

2.55%

60 თვე

11.50%

9.86%

4.80%

4.36%

2.90%

2.61%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 500 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 100 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.