გიორგი ღლონტი - აუდიტის კომიტეტის თავმჯდომარე

შაჰინ მამმადოვი - აუდიტის კომიტეტის წევრი

ებრუ ოღან კნოტნერუსი - აუდიტის კომიტეტის წევრი

ჯალალ გასიმოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის თავმჯდომარე

ელმან ემინოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ულვილა აბასოვა - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ვუგარ ახუნდოვი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

სერხან ალიევი - სტრატეგიის და ბიუჯეტირების კომიტეტის წევრი

ფარიდ მამმადოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის თავმჯდომარე

აითენ აბასლი - პერსონალის მართვისა და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

ჯალალ გასიმოვი - პერსონალის მართვის და ანაზღაურების კომიტეტის წევრი

ჯალალ გასიმოვი - რისკის მართვის კომიტეტის თავმჯდომარე

ფარიდ მამმადოვი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

რუსლან მამმადოვი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

ელმან ემინოვი - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი

კამალა ნურიევა - რისკის მართვის კომიტეტის წევრი