მოთხოვნამდე დეპოზიტი

პაშა ბანკი გთავაზობთ დეპოზიტზე საპროცენტო სარგებლის ყოველდღიურ დარიცხვას, როდესაც მიმდინარე ანგარიშის ბალანსი შეადგენს წინასწარ განსაზღვრულ მინიმალურ ოდენობაზე არანაკლებ თანხას. ეს საშუალებას აძლევს კლიენტს, მიიღოს საპროცენტო შემოსავალი ანგარიშზე არსებულ თანხებზე შეუზღუდავი წვდომის შენარჩუნებით.

მომსახურების პირობები:

 

ვალუტა

თანხის ოდენობა

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

< 50,000

2%

50,000 - 200,000

3%

200,000 -500,000

4.25%

500,000 -1,000,000

4.35%

>=1,000,000

4.5%

აშშ დოლარი

>= 100,000

0.5%