მისია და ხედვა

მისია

წვლილი შევიტანოთ ჩვენი რეგიონის გამორჩეული საინვესტიციო ჯგუფის განვითარებაში, რომელიც ითავისებს ინოვატორულ და შემოქმედებით სამუშაო კულტურას, საუკეთესო კორპორაციული მართვის პრაქტიკას და ყოველი პარტნიორის პატივისცემას; ვიყოთ პასუხისმგებლიანი კორპორაციული მოქალაქე, ხელი შევუწყოთ ეკონომიკის, პროფესიული მეწარმეობისა და რეგიონული ბიზნეს-პარტნიორობის განვითარებას.

ხედვა

ვიყოთ ინოვაციური და ყველა მხარისთვის მომგებიანი ფინანსური გადაწყვეტილებების სანდო მიმწოდებელი საქართველოში; ამავე დროს - ჩვენს რეგიონში გამორჩეული სტრატეგიული ინვესტორის განუყოფელი ნაწილი, რომელიც ხელმძღვანელობს კეთილსინდისიერების, გონივრული სამუშაო პრაქტიკის, თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენების და კომპეტენტური გუნდის მიერ მართვის პრინციპებით.