ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 500 ლარი / 500 აშშ დოლარი / 500 ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.50%

8.77%

2.50%

2.52%

0.50%

0.50%

6 თვე

9.50%

9.73%

3.00%

3.02%

0.75%

0.75%

9 თვე

10.00%

10.12%

3.50%

3.52%

1.00%

1.00%

12 თვე

10.50%

10.50%

4.00%

4.00%

1.25%

1.25%

15 თვე

10.75%

10.59%

4.25%

4.22%

2.00%

1.99%

18 თვე

10.85%

10.56%

4.40%

4.35%

2.65%

2.63%

21 თვე

11.00%

10.58%

4.50%

4.42%

2.75%

2.72%

24 თვე

11.00%

10.45%

4.50%

4.40%

2.75%

2.71%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 500 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.00%

8.31%

2.00%

2.02%

0.20%

0.19%

6 თვე

9.00%

9.38%

2.50%

2.53%

0.25%

0.25%

9 თვე

9.50%

9.91%

3.00%

3.03%

0.50%

0.50%

12 თვე

10.00%

10.48%

3.50%

3.56%

0.75%

0.76%

15 თვე

10.25%

10.72%

3.75%

3.80%

1.50%

1.52%

18 თვე

10.35%

10.85%

3.90%

3.97%

2.15%

2.16%

21 თვე

10.50%

11.02%

4.25%

4.33%

2.25%

2.27%

24 თვე

10.50%

11.02%

4.25%

4.33%

2.25%

2.27%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

< 9 თვე - 0.00%

≥ 9 თვე - 0.25%

 

 

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

7.50%

7.86%

1.50%

1.51%

0.10%

0.10%

6 თვე

8.50%

9.07%

2.30%

2.34%

0.15%

0.15%

9 თვე

9.00%

9.77%

2.80%

2.87%

0.40%

0.40%

12 თვე

9.50%

10.50%

3.30%

3.41%

0.65%

0.65%

15 თვე

9.75%

10.94%

3.55%

3.69%

1.40%

1.42%

18 თვე

9.85%

11.23%

3.70%

3.87%

2.05%

2.10%

21 თვე

10.00%

11.61%

3.80%

4.01%

2.15%

2.21%

24 თვე

10.00%

11.80%

3.80%

4.03%

2.15%

2.22%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

< 9 თვე - 0.00%

≥ 9 თვე - 0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 500 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.