ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო

მაქს. მოცულობა გახსნისთვის: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი / 1,000,000 ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით

  ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3  - < 6თვემდე 8.25% 8.52%-დან 2.25% 2.28%-დან 0.25% 0.24%-დან
6 - < 9 თვემდე 9.25% 9.48%-დან 2.75% 2.77%-დან 0.50% 0.5%-დან
9 - < 12 თვემდე 9.75% 9.89%-დან 3.25% 3.27%-დან 0.75% 0.75%-დან
12 - < 15 თვემდე 10.25% 10.21%-დან 3.75% 3.76%-დან 1.00% 1%-დან
15 - < 18 თვემდე 10.50% 10.32%-დან 4.00% 3.99%-დან 1.75% 1.75%-დან
18 - < 21 თვემდე 10.60% 10.29%-დან 4.15% 4.11%-დან 2.40% 2.39%-დან
21 - 24 თვემდე 10.75% 10.26%-დან 4.25% 4.17%-დან 2.50% 2.48%-დან
დარღვევის შემთხვევაში  მოთხოვნამდე ანაბარზე განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად, იმავე ვალუტით

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით

  ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 7.75% 8.07%-დან 1.75% 1.76%-დან 0.10% 0.12%-დან
6 - < 9 თვემდე 8.75% 9.12%-დან 2.25% 2.25%-დან 0.15% 0.12%-დან
9 - < 12 თვემდე 9.25% 9.7%-დან 2.75% 2.79%-დან 0.25% 0.24%-დან
12 - < 15 თვემდე 9.75% 10.23%-დან 3.25% 3.35%-დან 0.50% 0.48%-დან
15 - < 18 თვემდე 10.00% 10.51%-დან 3.50% 3.6%-დან 1.25% 1.28%-დან
18 - < 21 თვემდე 10.10% 10.63%-დან 3.65% 3.73%-დან 1.90% 1.93%-დან
21 - 24 თვემდე 10.25% 10.77%-დან 4.00% 4.1%-დან 2.00% 2.01%-დან
დარღვევის შემთხვევაში  მოთხოვნამდე ანაბარზე განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად, იმავე ვალუტით

 

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით

  ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 7.25% 7.62%-დან 1.25% 1.28%-დან 0.07% 0.08%-დან
6 - < 9 თვემდე 8.25% 8.8%-დან 2.05% 2.08%-დან 0.10% 0.01%-დან
9 - < 12 თვემდე 8.75% 9.5%-დან 2.55% 2.61%-დან 0.15% 0.15%-დან
12 - < 15 თვემდე 9.25% 10.23%-დან 3.05% 3.16%-დან 0.40% 0.4%-დან
15 - < 18 თვემდე 9.50% 10.69%-დან 3.30% 3.44%-დან 1.15% 1.17%-დან
18 - < 21 თვემდე 9.60% 10.97%-დან 3.45% 3.62%-დან 1.80% 1.85%-დან
21 - 24 თვემდე 9.75% 11.32%-დან 3.55% 3.74%-დან 1.90% 1.96%-დან
დარღვევის შემთხვევაში მოთხოვნამდე ანაბარზე განსაზღვრული საპროცენტო განაკვეთის შესაბამისად, იმავე ვალუტით

 * ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „ანაბრების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ ანაბრების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ მეანაბრე ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში ანაბარზე/ანგარიშზე არსებული თანხა ანაბრების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება ანაბრების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ ანაბრების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge