გენერალური ხელშეკრულება

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება 
ძალაშია 20.05.2024-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 20.05.2024-დან 

 

არქივი

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება 
ძალაშია 11.04.2024-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 11.04.2024-დან 

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება 
ძალაშია 14.12.2023-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 14.12.2023-დან 

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება 
ძალაშია 01.11.2023-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 01.11.2023-დან 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება
ძალაშია 15.11.2022-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 15.11.2022-დან 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება
ძალაშია 06.10.2022-დან 

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში 
ძალაშია 06.10.2022-დან 

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ძალაშია 06.10.2022-დან 

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ძალაშია 06.10.2022-დან 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში 
ხელშეკრულება ძალაშია 01.03.2022-დან

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.10.2021-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 04.10.2021-დან


ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.10.2021-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 04.10.2021-დან

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.06.2019

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 19.07.2019

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში 04.09.2019​

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში 04.09.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 04.09.2019

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 28.02.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.07.2020

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 01.07.2020

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 28.02.2020

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 28.02.2020

 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.12.2020-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილებების თარიღი 01.12.2020

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.12.2020-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილებების თარიღი 01.12.2020

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 23.02.2021-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 23.02.2021-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 25.02.2021-დან  

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 23.02.2021-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 23.02.2021-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 25.02.2021-დან 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.04.2021-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 01.04.2021-დან

 

ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 16.06.2021-დან

ცვლილება ფიზიკური პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულება​ში
ცვლილება ძალაშია 16.06.2021-დან

იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალური ხელშეკრულება​
ხელშეკრულება ძალაშია 01.04.2021-დან

ცვლილება იურიდიული პირების საბანკო მომსახურების გენერალურ ხელშეკრულებაში
ცვლილება ძალაშია 01.04.2021-დან