ფიზიკური პირებისთვის

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 100 ლარი / 100 აშშ დოლარი / 100 ევრო

მაქს. მოცულობა გახსნისთვის: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი / 1,000,000 ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით

  ლარი ეფექტური აშშ დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.00% 9.24% - დან 1.85% 1.86% - დან 0.80% 0.80% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.30% 9.44% - დან 2.00% 2.01% - დან 0.95% 0.95% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.55% 9.59% - დან 2.45% 2.45% - დან 1.10% 1.10% - დან
12 - < 15 თვემდე 9.75% 9.68% - დან 2.65% 2.64% - დან 1.60% 1.60% - დან
15 - < 18 თვემდე 9.85% 9.66% - დან 2.75% 2.73% - დან 1.80% 1.79% - დან
18 - < 21 თვემდე 9.95% 9.64% - დან 2.80% 2.77% - დან 1.90% 1.89% - დან
21 - <24 თვემდე 10.15% 9.72% - დან 2.90% 2.86% - დან 1.95% 1.93% - დან
24 თვემდე 10.35% 9.86% - დან 2.95% 2.91% - დან 2.00% 1.98% - დან

 

 საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით

  ლარი ეფექტური აშშ დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 8.95% 9.33% - დან 1.75% 1.76% - დან 0.70% 0.70% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.15% 9.54% - დან 1.80% 1.81% - დან 0.70% 0.70% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.25% 9.65% - დან 2.40% 2.43% - დან 0.90% 0.90% - დან
12 - < 15 თვემდე 9.30% 9.71% - დან 2.60% 2.63% - დან 1.40% 1.41% - დან
15 - < 18 თვემდე 9.40% 9.82% - დან 2.70% 2.73% - დან 1.70% 1.71% - დან
18 - < 21 თვემდე 9.45% 9.87% - დან 2.75% 2.78% - დან 1.80% 1.81% - დან
21 - <24 თვემდე 9.50% 9.92% - დან 2.85% 2.89% - დან 1.85% 1.87% - დან
24 თვემდე 9.55% 9.98% - დან 2.90% 2.94%- დან 1.90% 1.92% - დან

  

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 8.65% 9.14%-დან 1.25% 1.26%-დან 0.55% 0.55%-დან
6 - < 9 თვემდე 8.75% 9.36%-დან 1.30% 1.31%-დან 0.55% 0.55%-დან
9 - < 12 თვემდე 8.70% 9.41%-დან 1.90% 1.93%-დან 0.85% 0.86%-დან
12 - < 15 თვემდე 8.70% 9.53%-დან 2.10% 2.15%-დან 1.25% 1.37%-დან
15 - < 18 თვემდე 8.65% 9.58%-დან 2.20% 2.26%-დან 1.30% 1.32%-დან
18 - < 21 თვემდე 8.60% 9.64%-დან 2.25% 2.32%-დან 1.40% 1.42%-დან
21 - <24 თვემდე 8.55% 9.70%-დან 2.30% 2.38%-დან 1.45% 1.48%-დან
24 თვემდე 8.50% 9.76%-დან 2.25% 2.33%-დან 1.50% 1.53%-დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

ფიქსირებული ვადიანი ანაბარი

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევას, ბანკს უფლება აქვს უარი განაცხადოს დარღვევაზე. ბანკის თანხმობის შემთხვევაში, წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

მომსახურების პირობები:
ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 100 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.25% 9.50% - დან 2.00% 2.01% - დან 0.95% 0.95% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.55% 9.70% - დან 2.15% 2.16% - დან 1.10% 1.10% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.80% 9.84% - დან 2.60% 2.60%- დან 1.25% 1.25%- დან
12 - < 15 თვემდე 10.00% 10.01% - დან 2.80% 2.79% - დან 1.75% 1.75% - დან
15 - < 18 თვემდე 10.10% 9.90% - დან 2.90% 2.88% - დან 1.95% 1.94% - დან
18 - < 21 თვემდე 10.20% 9.88% - დან 2.95% 2.92% - დან 2.05% 2.04% - დან
21 - 24 თვემდე 10.40% 9.95% - დან 3.05% 3.01% - დან 2.10% 2.08% - დან
24 თვემდე 10.60% 10.09% - დან 3.10% 3.05% - დან 2.15% 2.13% - დან

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი  ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.20% 9.60% - დან 1.90% 1.92% - დან 0.85% 0.85% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.40% 9.82% - დან 1.95% 1.98% - დან 0.85% 0.85% - დან
9 - < 12 თვემდე 9.50% 9.92% - დან 2.55% 2.61%- დან 1.05% 1.06% - დან
12 - < 15 თვემდე 9.55% 9.98% - დან 2.75% 2.83% - დან 1.55% 1.56% - დან
15 - < 18 თვემდე 9.65% 10.09% - დან 2.85% 2.94% - დან 1.85% 1.87% - დან
18 - < 21 თვემდე 9.70% 10.14% - დან 2.90% 3.01% - დან 1.95% 1.97% - დან
21 - 24 თვემდე 9.75% 10.20% - დან 3.00% 3.13% - დან 2.00% 2.02% - დან
24 თვემდე 9.80% 10.25% - დან 3.05% 3.20% - დან 2.05% 2.07% - დან

 

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით:

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 8.90% 9.42% - დან 1.40% 1.41% - დან 0.70% 0.70%- დან
6 - < 9 თვემდე 9.00% 9.64%- დან 1.45% 1.47% - დან 0.70% 0.70% - დან
9 - < 12 თვემდე 8.95% 9.71% - დან 2.05% 2.09% - დან 1.00% 1.01% - დან
12 - < 15 თვემდე 8.95% 9.83% - დან 2.25% 2.30% - დან 1.40% 1.42% - დან
15 - < 18 თვემდე 8.90% 9.89% - დან 2.35% 2.41%- დან 1.45% 1.47% - დან
18 - < 21 თვემდე 8.85% 9.96% - დან 2.40% 2.47% - დან 1.55% 1.58% - დან
21 - 24 თვემდე 8.80% 10.03% - დან 2.45% 2.54% - დან 1.60% 1.64% - დან
24 თვემდე 8.75% 10.10% - დან 2.40% 2.49% - დან 1.65% 1.69% - დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 100 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბრის მთავარი უპირატესობაა მასზე განთავსებული თანხის ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეუზღუდავად გაიტანოთ ან დაამატოთ თანხა და ამასთან, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ის ყოველი დღის ბოლოს გამოითვლება ანგარიშზე არსებული ნაშთის მიხედვით და ყოველთვიურად დაგერიცხებათ ანაბარზე.

 

ზოგადი პირობები

მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 10 ლარი / 10 აშშ დოლარი / 10 ევრო

მაქს. მოცულობა გახსნისთვის: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

6.75%

6.49%-დან

1.25%

0.80%-დან

0.25%

-0.21%-დან

  * ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 1000 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშს ნაღდი ანგარიშსწორებით ამატებს 1000 ერთეულს; 
 

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

შეგროვებადი ანაბარი

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ გარკვეული თანხის შეგროვება განსაზღვრულ პერიოდში. ანაბრის გახსნისთვის აუცილებელია მინიმალური საწყისი შენატანი, შემდეგ კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაამატოთ თანხა ნებისმიერ დროს.

შეგროვებად ვადიან ანაბარს ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი. დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ბოლოს. სარგებელი დაანგარიშდება ანაბარზე არსებული ნაშთების მოცულობის და მათი განთავსების ვადის მიხედვით. ანაბარს მოქმედების ბოლო 2 თვის განმავლობაში დაერიცხება მოთხოვნამდე ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი.

გაითვალისწინეთ, რომ ანაბრის ვადის ამოწურვამდე თქვენ ვერ შეძლებთ თანხის გატანას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 10 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო

მაქს. მოცულობა გახსნისთვის: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო

საპროცენტო განაკვეთი

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვე 9.00% 8.13% - დან 1.85% 1.56% - დან 0.80% 0.53%- დან
6 - < 9 თვე 9.30% 9.19% - დან 2.00% 1.90% - დან 0.95% 0.85% - დან
9 - < 12 თვე 9.55% 9.57% - დან 2.45% 2.38% - დან 1.10% 1.05% - დან
12 - < 15 თვე 9.75% 9.76% - დან 2.65% 2.61%- დან 1.60% 1.55% - დან
15 - < 18 თვე  9.85% 9.80% - დან 2.75% 2.72% - დან 1.80% 1.76% - დან
18 - < 21 თვე 9.95% 9.84% - დან 2.80% 2.77% - დან 1.90% 1.87% - დან
21 - <24 თვე 10.15% 9.96% - დან 2.90% 2.87% - დან 1.95% 1.92% - დან
24 თვე 10.35% 10.13% - დან 2.95% 2.92% - დან 2.00% 1.98% - დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 10 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 10 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

სადეპოზიტო სერტიფიკატი

პაშა ბანკის მიერ გამოშვებული სადეპოზიტო სერტიფიკატ(ებ)ის შეძენა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. სადეპოზიტო სერტიფიკატის გაცემა ხდება ელექტრონული ფორმით. პაშა ბანკი საქართველო მომხმარებელს სთავაზობს სტანდარტულ და არასტანდარულ სადეპოზიტო სერტიფიკატს. სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატის პირობები რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დამტკიცებული „კომერციული ბანკების სტანდარტული სადეპოზიტო სერტიფიკატების დებულების“ მიხედვით.

თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ საპროცენტო და დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი:

საპროცენტო სადეპოზიტო  სერტიფიკატის შემთხვევაში, თქვენ სერტიფიკატს ყიდულობთ ნომინალურ ფასად, ხოლო ბანკი გიხდით საპროცენტო სარგებლს ყოველ თვე, კვარტლურად, წელიწადში ორჯერ ან ყოველწლიურად.

დისკონტური სადეპოზიტო  სერტიფიკატის შემთხვევაში, თქვენ სერტიფიკატს ყიდულობთ დისკონტურ (შეღავათიან) ფასად, ხოლო ვადის ბოლოს იღებთ სერტიფიკატის ნომინალურ ღირებულებას. სერტიფიკატის ნომინალურ და დისკონტურ ღირებულებას შორის სხვაობა წარმოადგენს თქვენს სარგებელს.

ზოგადი პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
სადეპოზიტო სერტიფიკატის მინიმალური მოცულობა: 1000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
სადეპოზიტო სერტიფიკატის მაქსიმალური მოცულობა: 2,500,000 ლარი / 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 3 თვე - 24 თვე

 

დისკონტური სადეპოზიტო სერტიფიკატი

  ლარი  ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.75% 10.03% - დან 2.00% 2.01% - დან 0.95% 0.95% - დან
6 - < 9 თვემდე 10.05% 10.22% - დან 2.15% 2.16% - დან 1.10% 1.10% - დან
9 - < 12 თვემდე 10.30% 10.34% - დან 2.60% 2.60% - დან 1.25% 1.25% - დან
12 - < 15 თვემდე 10.50% 10.41% - დან 3.05% 3.04% - დან 2.00% 2.00% - დან
15 - < 18 თვემდე 10.60% 10.38% - დან 3.15% 3.13% - დან 2.20% 2.19%- დან
18 - < 21 თვემდე 10.70% 10.35% - დან 3.20% 3.17% - დან 2.30% 2.28% - დან
21 - < 24 თვემდე 10.90% 10.41% - დან 3.30% 3.25% - დან 2.35% 2.33% - დან
24 - თვემდე 11.10% 10.54% - დან 3.35% 3.30% - დან 2.40% 2.37% - დან

 

საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატი

  ლარი ეფექტური დოლარი ეფექტური ევრო ეფექტური
3  - < 6 თვემდე 9.70% 10.14% - დან 1.90% 1.92% - დან 0.85% 0.85% - დან
6 - < 9 თვემდე 9.90% 10.36% - დან 1.95% 1.97% - დან 0.85% 0.85% - დან
9 - < 12 თვემდე 10.00% 10.47% - დან 2.55% 2.58% - დან 1.05% 1.06% - დან
12 - < 15 თვემდე 10.05% 10.53% - დან 3.00% 3.04% - დან 1.80% 1.81% - დან
15 - < 18 თვემდე 10.15% 10.64%- დან 3.10% 3.14% - დან 2.10% 2.12%- დან
18 - < 21 თვემდე 10.20% 10.69% - დან 3.15% 3.20% - დან 2.20% 2.22%- დან
21 - < 24 თვემდე 10.25% 10.75% - დან 3.25% 3.30% - დან 2.25% 2.27%- დან
24 - თვემდე 10.30% 10.80% - დან 3.30% 3.35%- დან 2.30% 2.32%- დან

 

სხვა პირობები:

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გასხვისების საკომისიო  შეადგენს გასხვისებული სერტიფიკატის ნომინალური ღირებულების 0.1%-ს, მინიმუმ 20 ლარს.

სადეპოზიტო სერტიფიკატის გამოსყიდვის საკომისიო განისაზღვრება დასრულებამდე დარჩენილი ვადის ან უახლოესი ვადის სერტიფიკატის შესაბამის საპროცენტო განაკვეთს + 3%-ის ოდენობით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ საპროცენტო სადეპოზიტო სერტიფიკატის ზემოთ მოცემული განაკვეთები განიხილება სარგებლის ყოველთვიურად გატანისას. ყველა სხვა შემთხვევა წარმოადგენს გამონაკლისს და განიხილება ინდივიდუალურად.

*ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 1000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება სადეპოზიტო სერტიფიკატის მოცულობის, ვადის და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „დეპოზიტების დაზღვევის სიტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ დეპოზიტების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ დეპოზიტორ ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში დეპოზიტზე/ანგარიშზე არსებული თანხა დეპოზიტების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 15,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ - დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge.

**არარეზიდენტი ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.