ფიზიკური პირებისთვის

ვადიანი ანაბარი

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 500 ლარი / 500 აშშ დოლარი / 500 ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.50%

8.77%

2.50%

2.52%

0.50%

0.50%

6 თვე

9.50%

9.73%

3.00%

3.02%

0.75%

0.75%

9 თვე

10.00%

10.12%

3.50%

3.52%

1.00%

1.00%

12 თვე

10.50%

10.50%

4.00%

4.00%

1.25%

1.25%

15 თვე

10.75%

10.59%

4.25%

4.22%

2.00%

1.99%

18 თვე

10.85%

10.56%

4.40%

4.35%

2.65%

2.63%

21 თვე

11.00%

10.58%

4.50%

4.42%

2.75%

2.72%

24 თვე

11.00%

10.45%

4.50%

4.40%

2.75%

2.71%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 500 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.00%

8.31%

2.00%

2.02%

0.20%

0.19%

6 თვე

9.00%

9.38%

2.50%

2.53%

0.25%

0.25%

9 თვე

9.50%

9.91%

3.00%

3.03%

0.50%

0.50%

12 თვე

10.00%

10.48%

3.50%

3.56%

0.75%

0.76%

15 თვე

10.25%

10.72%

3.75%

3.80%

1.50%

1.52%

18 თვე

10.35%

10.85%

3.90%

3.97%

2.15%

2.16%

21 თვე

10.50%

11.02%

4.25%

4.33%

2.25%

2.27%

24 თვე

10.50%

11.02%

4.25%

4.33%

2.25%

2.27%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

< 9 თვე - 0.00%

≥ 9 თვე - 0.25%

 

 

საპროცენტო განაკვეთი საპროცენტო სარგებლის წინასწარ გატანით

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

7.50%

7.86%

1.50%

1.51%

0.10%

0.10%

6 თვე

8.50%

9.07%

2.30%

2.34%

0.15%

0.15%

9 თვე

9.00%

9.77%

2.80%

2.87%

0.40%

0.40%

12 თვე

9.50%

10.50%

3.30%

3.41%

0.65%

0.65%

15 თვე

9.75%

10.94%

3.55%

3.69%

1.40%

1.42%

18 თვე

9.85%

11.23%

3.70%

3.87%

2.05%

2.10%

21 თვე

10.00%

11.61%

3.80%

4.01%

2.15%

2.21%

24 თვე

10.00%

11.80%

3.80%

4.03%

2.15%

2.22%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

< 9 თვე - 0.00%

≥ 9 თვე - 0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 500 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

მოთხოვნამდე ანაბარი

მოთხოვნამდე ანაბრის მთავარი უპირატესობაა მასზე განთავსებული თანხის ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ შეუზღუდავად გაიტანოთ ან დაამატოთ თანხა და ამასთან, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ის ყოველი დღის ბოლოს გამოითვლება ანგარიშზე არსებული ნაშთის მიხედვით და ყოველთვიურად დაგერიცხებათ ანაბარზე.

 

ზოგადი პირობები

მოთხოვნამდე ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 500 ლარი / 500 აშშ დოლარი / 500 ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

6.50%

6.70%

2.00%

2.02%

1.00%

1.00%

 * ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 500 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 100 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

შეგროვებადი ანაბარი

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გსურთ გარკვეული თანხის შეგროვება განსაზღვრულ პერიოდში. ანაბრის გახსნისთვის აუცილებელია მინიმალური საწყისი შენატანი, შემდეგ კი სურვილისამებრ შეგიძლიათ დაამატოთ თანხა ნებისმიერ დროს.

შეგროვებად ვადიან ანაბარს ერიცხება მაღალი საპროცენტო სარგებელი. დარიცხული სარგებლის გატანა შესაძლებელია მხოლოდ ვადის ბოლოს. სარგებელი დაანგარიშდება ანაბარზე არსებული ნაშთების მოცულობის და მათი განთავსების ვადის მიხედვით. ანაბარს მოქმედების ბოლო 2 თვის განმავლობაში დაერიცხება მოთხოვნამდე ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი.

გაითვალისწინეთ, რომ ანაბრის ვადის ამოწურვამდე თქვენ ვერ შეძლებთ თანხის გატანას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში, წინასწარ განსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

ზოგადი პირობები

შეგროვებადი ვადიანი ანაბრის გახსნა შეგიძლიათ ჩვენს ფილიალში.

მინ. მოცულობა გახსნისთვის: 500 ლარი / აშშ დოლარი / ევრო

 

საპროცენტო განაკვეთი

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

3 თვე

8.50%

8.46%

2.50%

2.44%

0.50%

0.58%

6 თვე

9.50%

9.25%

3.00%

2.81%

0.75%

0.69%

9 თვე

10.00%

9.65%

3.50%

3.16%

1.00%

0.85%

12 თვე

10.50%

9.98%

4.00%

3.50%

1.25%

1.01%

15 თვე

10.75%

10.13%

4.25%

3.72%

2.00%

1.37%

18 თვე

10.85%

10.24%

4.40%

3.90%

2.65%

1.75%

24 თვე

11.00%

10.31%

4.50%

4.09%

2.75%

2.11%

36 თვე

11.25%

10.22%

4.75%

4.26%

2.80%

2.42%

48 თვე

11.50%

10.05%

4.80%

4.35%

2.90%

2.55%

60 თვე

11.50%

9.86%

4.80%

4.36%

2.90%

2.61%

დარღვევის შემთხვევაში

4.00%

 

1.00%

 

0.25%

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია შემდეგი მაგალითის მიხედვით: ანაბრის გახსნისას მომხმარებელს შეაქვს 500 ერთეული და ყოველი თვის პირველ რიცხვში საანაბრე ანგარიშზე ამატებს 100 ერთეულს; ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის და ვადის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.