ვადიანი ანაბარი

პაშა ბანკის ვადიანი ანაბრით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას.

ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის პირობები იხილეთ ვებგვერდზე rebank.ge 

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 3 თვე - 24 თვე
ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება: ლარში - 2.00%; აშშ დოლარში - 0.25%; ევროში - 0.00%;

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3 - < 6 თვე 10.20% 10.51%-დან 1.40% 1.38%-დან 0.80% 0.78-დან
6 - < 12 თვე 10.50% 10.51%-დან 1.95% 1.94%-დან 1.50% 1.49%-დან
12 - < 24 თვე 10.60% 10.10%-დან 2.40% 2.37%-დან 1.55% 1.53%-დან
24 - თვე 10.80% 10.26%-დან 2.50% 2.47%-დან 1.70% 1.68%-დან

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი ლარი (ეფექტური) დოლარი დოლარი (ეფექტური) ევრო ევრო (ეფექტური)
3  - < 6 თვე 9.90% 10.30%-დან 1.30% 1.28%-დან 0.70% 0.69%-დან
6 - < 12 თვე 10.20% 10.66%-დან 1.85% 1.82%-დან 1.40% 1.39%-დან
12 - < 24 თვე 10.30% 10.77%-დან 2.30% 2.42%-დან 1.45% 1.46%-დან
24 - თვე 10.50% 11.00%-დან 2.40% 2.42%-დან 1.60% 1.61%-დან

 

* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.