ვადიანი ანაბარი

პაშა ბანკის ვადიანი ანაბრით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას, ხოლო ანაბრის დარღვევის შემთხვევაში წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

მომსახურების პირობები:

ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე
 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

1 თვე

6.00%

6.17%

1.25%

1.26%

0.50%

0.50%

3 თვე

8.00%

8.24%

1.50%

1.51%

0.50%

0.50%

6 თვე

8.50%

8.68%

2.15%

2.16%

1.00%

1.00%

9 თვე

9.00%

9.10%

2.75%

2.76%

1.25%

1.25%

12 თვე

9.25%

9.25%

3.00%

3.00%

1.50%

1.50%

18 თვე

9.50%

9.28%

3.50%

3.47%

2.00%

1.99%

24 თვე

9.50%

9.08%

3.50%

3.44%

2.00%

1.98%

დარღვევის შემთხვევაში

3.00%

 

0.50%

 

0.15%

 

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

 

ლარი

აშშ დოლარი

ევრო

 

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

ნომინალური

ეფექტური*

1 თვე

5.50%

5.64%

1.00%

1.00%

0.25%

0.25%

3 თვე

7.50%

7.76%

1.40%

1.41%

0.25%

0.25%

6 თვე

8.00%

8.30%

2.05%

2.07%

0.75%

0.75%

9 თვე

8.50%

8.84%

2.65%

2.68%

1.00%

1.01%

12 თვე

8.75%

9.11%

2.90%

2.94%

1.25%

1.26%

18 თვე

9.00%

9.37%

3.40%

3.45%

1.75%

1.76%

24 თვე

9.00%

9.38%

3.40%

3.45%

1.75%

1.76%

დარღვევის შემთხვევაში

3.00%

 

0.5%

 

0.15%

 


* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.
არარეზიდენტი იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.

2018 წლის 1 იანვრიდან ბანკი მონაწილეობს „ანაბრების დაზღვევის სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე შექმნილ ანაბრების დაზღვევის სისტემაში. ნებისმიერ მეანაბრე ფიზიკურ პირს თითოეულ კომერციულ ბანკში ანაბარზე/ანგარიშზე არსებული თანხა ანაბრების/ანგარიშების რაოდენობის მიუხედავად 5,000 ლარის ფარგლებში აუნაზღაურდება ანაბრების დაზღვევის სააგენტოს მიერ, ხოლო დანარჩენი თანხა ანაზღაურდება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული წესით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ ეწვიოთ სსიპ ანაბრების დაზღვევის სააგენტოს ვებგვერდს: www.diagency.ge