ბანკის ოფიციალური აუდიტორია: Ernst & Young Georgia LLC


მისამართი: კოტე აფხაზის ქ. 44, 0105, თბილისი, საქართველო 
ტელეფონი: +995 32 215 88 11
ფაქსი: +995 32 215 88 22
ელფოსტა: [email protected]
ey.com/ge