აქციონერები

ღია სააქციო საზოგადოება (ღსს) პაშა ბანკი (აზერბაიჯანი) არის პაშა ბანკი საქართველოს 85.0588% -იანი წილის მფლობელი, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) პაშა ჰოლდინგი 14.9412%-იანი წილის მფლობელი.