აქციონერები

ღია სააქციო საზოგადოება (ღსს) პაშა ბანკი (აზერბაიჯანი) არის პაშა ბანკი საქართველოს 90.2019% -იანი წილის მფლობელი, ხოლო შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (შპს) პაშა ჰოლდინგი 9.7981%-იანი წილის მფლობელი.