ფიქსირებული ვადიანი ანაბარი

ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის გახსნა რეკომენდებულია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გაქვთ გარკვეული თანხა, რომელიც არ დაგჭირდებათ განსაზღვრული პერიოდის განმავლობაში და გსურთ, მიიღოთ მაღალი საპროცენტო სარგებელი. ანაბრის გახსნისას თქვენ ირჩევთ სასურველ პერიოდს და საპროცენტო სარგებლის მიღების ვადას. გაითვალისწინეთ, რომ ამ პერიოდის განმავლობაში თქვენ ვერ შეძლებთ ანაბრის თანხის გატანას ან დამატებას. იმ შემთხვევაში, თუ გადაწყვეტთ ფიქსირებული ვადიანი ანაბრის ვადაზე ადრე დარღვევას, ბანკს უფლება აქვს უარი განაცხადოს დარღვევაზე. ბანკის თანხმობის შემთხვევაში, წინასწარგანსაზღვრული საპროცენტო სარგებელი შემცირდება.

 

მომსახურების პირობები:
ვალუტა: ლარი, აშშ დოლარი, ევრო
ანაბრის მინიმალური ბალანსი: 5,000 ლარი/აშშ დოლარი/ევრო
ანაბრის მაქსიმალური ბალანსი: 2,500,000 ლარი, 1,000,000 აშშ დოლარი/ევრო
ვადები: 1 თვე - 24 თვე

 

საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ვადის ბოლოს გატანით:

  ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
1 - <3 თვე 8.50% 8.81%-დან 1.15% 1.16%-დან 0.50% 0.50%-დან
3 - <6 თვე 8.75% 8.98%-დან 1.40% 1.41%-დან 0.50% 0.50%-დან
6 - <9 თვე 9.00% 9.13%-დან 1.85% 1.86%-დან 0.85% 0.85%-დან
9 - <12 თვე 9.25% 9.29%-დან 2.15% 2.16%-დან 1.15% 1.15%-დან
12 - <15 თვე 9.40% 9.33%-დან 2.25% 2.25%-დან 1.25% 1.25%-დან
15 - <18 თვე 9.45% 9.28%-დან 2.40% 2.39%-დან 1.40% 1.40%-დან
18 - <24 თვე 9.65% 9.26%-დან 2.50% 2.47%-დან 1.50% 1.49%-დან
24 თვე 9.80% 9.36%-დან 2.70% 2.66%-დან 1.70% 1.69%-დან
დარღვევის შემთხვევაში 2.00%   0.25%   0.00%  

 


საპროცენტო განაკვეთი სარგებლის ყოველთვიური გატანით:

  ლარი აშშ დოლარი ევრო
  ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური ნომინალური ეფექტური
1 - <3 თვე 8.00% 8.30%-დან 0.90% 0.91%-დან 0.45% 0.45%-დან
3 - <6 თვე 8.50% 8.84%-დან 1.20% 1.21%-დან 0.45% 0.45%-დან
6 - <9 თვე 8.60% 8.95%-დან 1.70% 1.72%-დან 0.50% 0.50%-დან
9 - <12 თვე 8.75% 9.11%-დან 2.10% 2.12%-დან 1.00% 1.01%-დან
12 - <15 თვე 8.90% 9.27%-დან 2.25% 2.28%-დან 1.10% 1.11%-დან
15 - <18 თვე 8.95% 9.33%-დან 2.35% 2.38%-დან 1.25% 1.26%-დან
18 - 24 თვე 9.15% 9.54%-დან 2.45% 2.48%-დან 1.45% 1.46%-დან
24 თვე 9.30% 9.71%-დან 2.65% 2.68%-დან 1.55% 1.56%-დან
დარღვევის შემთხვევაში 2.00%   0.25%   0.00%  

 


* ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი დათვლილია 5,000 ერთეულზე. ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი იცვლება ანაბრის მოცულობის, ვადის  და საპროცენტო სარგებლის გატანის პერიოდულობის მიხედვით.

არარეზიდენტი იურიდიული პირებისთვის ანაბრის საპროცენტო განაკვეთი 0,5%-ით ნაკლებია.