ბიუჯეტირების & რეპორტინგის & სტრატეგიის მართვის დეპარტამენტის უფროსი

პოზიციის სახელი:   ბიუჯეტირების & რეპორტინგის & სტრატეგიის მართვის დეპარტამენტის უფროსი
ადგილმდებარეობა: ქ. თბილისი, სათავო ოფისი
პოზიციის ტიპი: სრული განაკვეთი
დეპარტამენტი:  ბიუჯეტირების & რეპორტინგის & სტრატეგიის მართვის დეპარტამენტი
განცხადების მიღების ბოლო ვადა:  20 ივნისი, 2023 წ.
 

ჩვენ დაგახვედრებთ:

 • საერთაშორისო გარემოში მუშაობისა და განვითარების შესაძლებლობას
 • მხარდამჭერ და მეგობრულ გუნდს
 • კონკურენტულ ანაზღაურებასა და ბენეფიტების პაკეტს, მოქნილი სამუშაო პირობებით
 • მხარდაჭერას სწავლასა და განვითარებაში
 • ღიაობას ინიციატივების მიმართ
   

ძირითადი ფუნქცია-მოვალეობები:

 • ფინანსური (IFRS სტანდარტებითა და კანონით განსაზღვრული), MIS და კორპორაციული ცენტრის რეპორტინგის პროცესის მონიტორინგი
 • ფინანსური დირექტორისა და ბანკის ტოპ მენეჯმენტისთვის რეგულარული ფინანსური რეპორტების, ბიუჯეტისა და  ფინანსური პოზიციონირების შესახებ პროგნოზისა და ანალიზის მომზადება
 • ფინანსური ბიუჯეტების, სტრატეგიებისა და მეტრიკების შემუშავების, კაპიტალის მართვის კონტროლი/მონიტორინგი
 • დაგეგმვისა და ბიუჯეტირების პროცესის მართვა, მათ შორის: ბიუჯეტირებისთვის აუცილებელი ინსტრუქციებისა და ნიმუშების შემუშავება, სამუშაო გეგმის გასაუმჯობესებლად საჭირო ინსტრუმენტების დანერგვა, ბიუჯეტის შესამუშავებლად შესაბამის პროგრამებთან მუშაობა, ბიუჯეტების თანხვედრაში მოყვანა პროგრამულ სამუშაო გეგმებსა და ორგანიზაციულ მიზნებთან მიმართებაში
 • მიმდინარე ბიუჯეტისა და დანახარჯის პოლიტიკების ერთმანეთთან თანხვედრაში მოყვანა, პოლიტიკებისა და სისტემების გაუმჯობესებაზე ზრუნვა/დანერგვა დანახარჯების გაიდლაინების, ხარჯის დაზოგვის, გადანაწილებისა და წლიური დაგეგმვის ჭრილში
 • წლის განმავლობაში შესაბამის დეპარტამენტებთან/გუნდებთან რეგულარულად მუშაობა  მთლიანი ბიუჯეტის, ისევე როგორც კონკრეტული პროექტების ბიუჯეტის მონიტორინგისა და მართვის მიზნით
 • პროგრამული უზრუნველყოფის გუნდთან და მათ სისტემებთან აქტიური თანამშრომლობა, რათა უზრუნველყოფილ იქნას ფინანსური პროცესების უწყვეტობა, სიზუსტე და გამართული მუშაობა ისეთ მნიშვნელოვან პროცესებში, როგორებიცაა: ხარჯისა და შემოსავლის ზუსტი აღრიცხვა, რეპორტინგი და შესაბამისობა
 • ფინანსურ გუნდთან აქტიური თანამშრომლობა უფრო ეფექტური, შედეგიანი და სასარგებლო რეპორტებისა და ანალიზების შექმნის მიზნით
 • გუნდის წევრების განვითარებასა და მთლიანი გუნდის მოტივაციაზე ზრუნვა, მათთვის ფუნქციების ეფექტურად გადანაწილება
   

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება: უმაღლესი განათლება ფინანსური მენეჯმენტის, ეკონომიკის ან ბუღალტერიის მიმართულებით
სამუშაო გამოცდილება: ფინანსურ ინსტიტუტში, მსგავს პოზიციაზე მუშაობის მინიმუმ 5-წლიანი გამოცდილება
უცხო ენები:  ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა; ინგლისური ენის C1 (Advanced) დონეზე ცოდნა; რუსული ენის B2 (Upper Intermediate) დონეზე ცოდნა ჩაითვლება უპირატესობად
ტექნიკური ცოდნა და უნარები: IFRS სტანდარტებისა და NBG მოთხოვნების სიღრმისეული ცოდნა; Microsoft Office პროგრამების Advanced დონეზე ცოდნა, განსაკუთრებით Excel-ის ცოდნა; გამოცდილება ბიუჯეტირებასა და ბიუჯეტის დაგეგმვაში, მათ შორის წლიური ბიუჯეტის შემუშავების, პროგნოზისა და გადახრების ანალიზში; ქართული საბანკო სექტორისა და კანონით განსაზღვრული რეპორტინგის მოთხოვნების სიღრმისეული ცოდნა
 

საჭირო უნარ-ჩვევები:

 • ანალიტიკური აზროვნების უნარი
 • ფინანსური ანალიზის უნარი
 • ეფექტური კომუნიკაციის უნარი
 • მონაცემთა პრეზენტაციის კარგი უნარი
 • პრობლემის გადაჭრისა და გადაწყვეტილების მიღების უნარი
 • განვითარებაზე ორიენტირებულობა 
 • ლიდერული და გუნდის მართვის უნარები
 • კრეატიული/ეფექტური გადაწყვეტების მოძებნის უნარი

 

დაკავშირება მოხდება მხოლოდ შერჩეულ კანდიდატებთან. გისურვებთ წარმატებას!

შეავსეთ განაცხადი