ცვლილება პაშა ბანკის დირექტორთა საბჭოში

26.10.2023

პარვინ მამმადოვმა ბაკალავრის ხარისხი 2009 წელს თურქეთში, ეკონომიკის 9 ეილულის უნივერსიტეტში, ბიზნესის ადმინისტრირების მიმართულებით, ხოლო ბაკალავრის ხარისხი ამავე მიმართულებით ბაქოში, UNEC-ის უნივერსიტეტში მიიღო.

პარვინ მამმადოვმა მისი კარიერა ბაქოში, Rabita Bank OJSC-ში  და ხოლო შემდეგ KredAgro NBCO განაგრძო.


2012 წლის აპრილიდან, ბატონმა პარვინ მამმადოვმა კარიერა ბაქოს კაპიტალ ბანკის ფინანსურ დირექტორად განაგრძო.
ბატონი პარვინი 2023 წლის ოქტომბერში პაშა ბანკ საქართველოს შეუერთდა, როგორც დირექტორთა საბჭოს წევრი და ფინანსური დირექტორი.