•   სესხები  

     

ვადიანი სესხი

პაშა ბანკის ვადიანი სესხით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

საკრედიტო ხაზი

პაშა ბანკის საკრედიტო ხაზით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის

პაშა ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სთავაზობს სასესხო პროგრამებს, რათა მათ გააფართოვონ თავიანთი დაფინანსების წყაროებიდა შეძლონ, საბოლოო მომხმარებლის დაკრედიტების გაზრდა.

სინდიცირებული სესხი

აღნიშნული სესხი გაიცემა ორი ან მეტი კრედიტორის მიერ ერთობლივად.

აწარმოე საქართველოში

სახელმწიფო პროგრამით აწარმოე საქართველოშისარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს.

შეღავათიანი აგროკრედიტი

პაშა ბანკი პროექტის შეღავათიანი აგროკრედიტი ფარგლებში, მოქნილ და ბიზნესის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ სესხებს სთავაზობს მსხვილ, საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.