აწარმოე საქართველოში

სახელმწიფო პროგრამით "აწარმოე საქართველოში" სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს.

პაშა ბანკი მონაწილეობს სახელმწიფო პროგრამაში „აწარმოე საქართველოში“ და აღნიშნული პროგრამის ფარგლებში, მსხვილ, საშუალო და მცირე საწარმოებს სთავაზობს მოქნილ და ბიზნესის ინდივიდუალურ საჭიროებებზე მორგებულ სესხებს.

პროგრამა "აწარმოე საქართველოში" ხორციელდება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროების მხარდაჭერით.  

პროგრამის სამიზნე მიმართულებებია:

  • ინდუსტრიული
  • სასტუმრო ინდუსტრია/ბალნეოლოგიური კურორტები
  • ტურისტული სერვისები
  • ეკო ტურისტულლი ინდუსტრია
  • აგრო ტურისტული ინდუსტრია

დეტალური ინფორმაცია პროგრამის შესახებ, იხილეთ ვებ-გვერდზე: http://www.enterprisegeorgia.gov.ge/ka