სესხები ფინანსური ინსტიტუტებისთვის

პაშა ბანკი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს სთავაზობს სასესხო პროგრამებს, რათა მათ გააფართოვონ თავიანთი დაფინანსების წყაროები და შეძლონ, საბოლოო მომხმარებლის დაკრედიტების გაზრდა.

უპირატესობები:

  • გირაოს სახით ფიქსირებული აქტივების ნაცვლად შეიძლება, გამოყენებულ იქნას ფინანსური ინსტიტუტების სასესხო პორტფელი 
  • მსხვილი სესხები 
  • გრძელვადიანი სესხები 
  • საშეღავათო პერიოდი
  • ფიქსირებული ან ცვლადი საპროცენტო განაკვეთები
  • კლიენტის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე მორგებული სესხის დაფარვის გრაფიკი 
  • სესხები სხვადასხვა ვალუტით