სინდიცირებული სესხი

აღნიშნული სესხი გაიცემა ორი ან მეტი კრედიტორის მიერ ერთობლივად. ბანკი თანამშრომლობს სხვა ფინანსურ ინსტიტუტებთან, რათა უზრუნველყოს განსაკუთრებით მსხვილი მოცულობით დაფინანსება ცალკეული მსესხებლისა, რომელიც შეიძლება წარმოდგენილი იყოს კორპორაციის ან მსხვილი პროექტის სახით.

უპირატესობები:

  • კრედიტორების დივერსიფიცირება
  • მსხვილი სესხი
  • გრძელვადიანი სესხი
  • საშეღავათო პერიოდი
  • ფიქსირებული ან ცვლადი საპროცენტო განაკვეთები
  • კლიენტის ინდივიდუალურ თავისებურებებზე მორგებული სესხის დაფარვის გრაფიკი 
  • სესხი სხვადასხვა ვალუტით