სავალუტო გაცვლითი ოპერაციები

პაშა ბანკის სავალუტო გაცვლითი ოპერაციებით სარგებლობა შეუძლიათ როგორც მსხვილ, ასევე საშუალო და მცირე საწარმოებს, რომლებსაც აქვთ 1 მილიონ ლარზე მეტი ოდენობის წლიური ბრუნვა, ან აქვთ პოტენციალი, რომ მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში მიაღწიონ ამ მაჩვენებელს.

პაშა ბანკი გთავაზობთ ვალუტის გაცვლის მომსახურებას. ჩვენ ინდივიდუალურად ვუდგებით თითოეული მომხმარებლის მოთხოვნებს და გთავაზობთ სპეციალურ გაცვლით კურსებს გადასაცვლელი თანხის ოდენობის და ვალუტის გათვალისწინებით.

იხილეთ ვალუტის გაცვლის სტანდარტული კურსები დეტალურად.

სავალუტო ოპერაციებით მომსახურების წესები და პირობები