კარიერული შესაძლებლობები

 

გაყიდვების ოფიცერი - ქუთაისი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 11 დეკემბერი

 

საცალო საკრედიტო რისკების ანალიტიკოსი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 15 ნოემბერი

 

IT პროექტების მენეჯერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 30 ნოემბერი

 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 18 ნოემბერი

 

გაყიდვების ოფიცერი

განაცხადების მიღების ბოლო ვადაა 2019 წლის 12 დეკემბერი