ფასიანი ქაღალდების გამოშვება

ობლიგაციების ემისია

პაშა ბანკი მსხვილ კორპორაციულ კლიენტებს სთავაზობს ობლიგაციების გამოშვებას და დაკავშირებულ მომსახურებებს.

 

სერვისები

  • კლიენტის ფინანსური კაპიტალის საჭიროებების განსაზღვრა
  • კლიენტების კონსულტირება გამოშვების სავარაუდო მასშტაბებთან და ფასების საორიენტაციო (ინდიკატიურ) დიაპაზონთან დაკავშირებით
  • კერძო განთავსების ან საჯარო შეთავაზების ორგანიზებაში სრული მხარდაჭერა როგორც საჭირო დოკუმენტაციის შედგენის, ასევე პოტენციურ ინვესტორებთან ურთიერთობის თვალსაზრისით
  • ურთიერთობების მართვა მარეგულირებელ ორგანოებთან

 

ობლიგაციების კვოტირება

პაშა ბანკი გთავაზობთ შესაძენი და გასაყიდი ფასების კვოტირებას ემიტირებული ობლიგაციისთვის ლიკვიდობის უზრუნველსაყოფად.